Oferta i dobre rady dla badanych

Mamy duże promocje cenowe ! 

Pracownia prowadzi usługi w zakresie czterech obszarów: 

I. Badania psychologiczne i psychotechniczne dla :

1. kandydatów na kierowców,

2. kierowców :

 -  skierowanych z urzędu, przez Policję,

 -  kierowców zawodowych i kierujących pojazdem służbowym,

-  ubiegających się o świadectwo kwalifikacji,

-  prowadzących pojazd uprzywilejowany

-  kandydatów na instruktora i egzaminatora kursantów i wykonujących te zawody,

- skierowanych przez lekarza,

 -  osób ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania   pojazdami cofnietego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania,

 -  ubiegających się o pozwolenie do kierowania tramwajem i wykonujących ten zawód.

3. Operatorów wózków jezdniowych, urządzeń i maszyn ( przemysłowych, rzemieślniczych, budowlanych)

4. Do pracy na wysokości - np.monterzy instalacji.

5. Pracowników innych zawodów objętych obowiązkiem wykonania takich badań. 

6. Badania na broń.

7. Badania psychologiczne na życzenie - np: cech osobowości i (lub) poziomu zdolności, inne

II. Badania lekarskie (pakiet niskich kosztów):

- z orzeczeniem o predyspozycji do pracy dla kierowców.

- z orzeczeniem o predyspozycji do kierowania pojazdem dla kierowców i kandydatów  

 

III.Badania predyspozycji zawodowych.

IV.  Psychologiczne poradnictwo zawodowe dla młodzieży - pomoc w orientacji zawodowej, zaplanowaniu

 dalszej drogi szkolnej i wyborze zawodu. 

Zalecenia dla osób rejestrujących się na badania psychotechniczne (do pkt. I.):

przystępujac do badania

 -  osoba nie przyjmowała alkoholu co najmniej 48 godz. przed badaniem,

-   ma dobre samopoczucie - nie odczuwa żadnego bólu fizycznego,

 - powinna okazać w pracowni przed badaniem dowód osobisty i prawo jazdy (w przypadku czynnych kierowców).

Zapraszamy!